МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО

МОЈ МКБ

 Најава на регистриран корисник

Доколку сте ја заборавиле лозинката внесете ја е-маил адресата со која се регистриравте:

 Регистрација на нов корисник
       Ги прочитав и ги прифаќам Општите услови
 Регистрација на нов корисник
       Ги прочитав и ги прифаќам Општите услови

 Македонско кредитно биро АД Скопје,  ул. Даме Груев бр.14, 1000 Скопје
 http://www.mkb.mk,  е-маил: mojmkb@mkb.mk,  телефон : +389 (0)2 3251-291
  Општи услови за користење на порталот